Cyklistov je stále viac

Mnohí majú pocit, že na jar je každoročne viac a viac cyklistov. Prečo aj nie? Krásne prostredie inšpiruje ľudí k športovaniu, ale aj sebavyjadreniu. Pred nejakým tým časom u nás cyklistika nebola ani zďaleka taká populárna a vyhľadávaná. Samozrejme, že sa zlepšili podmienky na výkon tohto športu, no nie je to aj pre to, že sme vlastenci a fanúšikovia Petra Sagana?

kolo

Nie je to len o cestách
Kto by sa chcel odvolať na to, že vplyv našich športovcov nie je taký badateľný, vidí dôvod popularity niektorých športov niekde inde. Je pravda, že sa rozrastajú ihriská, cyklochodníky a dostupnosť náčinia je najväčšia, akú sme kedy na Slovensku mali. Stáva sa však, že jeden šport prevzal nadvládu nad ostatnými. U nás je to v lete bicyklovanie. A nie je to len o cyklotrasách alebo cyklochodníkoch v meste. Skôr ide o kultúrnu záležitosť a hrdosť spojenú s naším rodákom, Petrom Saganom. Slovenská hviezda zažiarila v posledných rokoch na športovej oblohe a jeho pozoruhodné výsledky neušli naozaj nikomu.

Pečať do života
Aj neveľký fanúšikovia športu spozornejú, ak sa našincom darí v zahraničí. Úspech jedného sa prežíva ako úspech mnohých. Dlhé sledovanie súťaží, záujem o šport, ktorý kedysi sledoval málokto vzbudil náš viacnásobný majster sveta. Práve preto sa dá povedať, že vtlačil do nášho povedomia nadšenie pre bicykel a šport ako taký, no bicyklovanie zväčša hrá prím.

cyklisté

Bude z toho fenomén ako z hokeja?
Nenáročný šport, ktorý sa stal populárnym z dňa na noc je podporovaný verejnosťou, ale čo je najdôležitejšie, samotnými ľuďmi. Preto sa mnohý pýtajú, či sa o nás budú cudzinci učiť nie len ako o hokejovom národe, ale aj o cyklistickom. Odpoveď sa ešte len vykreslí v budúcnosti, no sme na najlepšej ceste. Tu sa ukazuje, že aj jednotlivci, ktorí sú úspešní a vytrvalí, majú veľký vplyv na každodenný život ľudí, ktorých ani nepoznajú a dokážu pozmeniť ráz kultúry národa.

Harmonická triaška: Tiersen a jeho francúzsky pôvab

Pokiaľ ste aj vy pianistom alebo huslistom, a ešte ste váš muzikálny záber nepoctili jedným z hudobných pokladov od francúzskeho skladateľa Yanna Tiersena, zrejme by ste sa mali poddať pokušeniu číhajúcemu na úrovni každej z jeho zneliek, z ktorých nejedna odznela v legendárnom filmeAmélie z Montmartru. Práve tam sa totiž zrodil neočakávaný šarm francúzskeho rázu.

housle
 
Tiersenove melódie sú vzruchom samotným, pulzujúcim ornamentom vyformovaným z jednoduchosti a vyváženosti.
 
Neustále gradujúci fenomén, ktorý prebýva v prítomnosti rafinovanej témy, sa rodí na základe originálneho spôsobu jej spracovania. Ide totiž o rozmanitú plejádu samotného prevedenia, ktorá je zasadená do nie až zložitého, a po technickej stránke minimálne náročného diela. Dych, ktorý vychádza z melódie samotnej, melódie, ktorá si zakladá na repetitívnej stránke jej celkovej štruktúry, je priam šokujúco živý. Pri technickej nenáročnosti obsiahnutej v téme dochádza k unikátnej možnosti pre nápaditosť na úrovni zvuku a spracovania prvkov po dynamickej stránke. Takýmto spôsobom je hudobník schopný predísť stereotypu, ktorý by sa pri podobne formovanej melódii mohol zrodiť.
 
Vhodným spôsobom prehlbovania kvality dynamiky sa práve naopak, všetka senzácia pochádzajúca z rôznorodej stránky frázovania hromadí, čím dosahuje svoj vrchol v ponímaní diváka. Účinným prevedením sa totiž dostáva nespočetné množstvo rozmanitosti na miesta, ktoré by za odlišných okolností pôsobili chabo, bezcieľne a stereotypne. Dynamická potecha, ktorá sa naopak dostáva pri každom jednom takte k slovu, ktorá sa chytá prejavu ako to najvyššie ladené zoskupenie rozvášnenej zbrane, ktorá sa dotýka plodnej mysle umelca a je jeho inšpiráciou i spásou, je nesmierne znamenitý prvok v celkovom skupenstve vyšperkovanej melódie.

piano
 
Fascinácia a uchvátenie sa rodia práve v rôznorodosti.
 
Ak hovoríme o husľovom prevedení, je bezpochyby zaručené, že správne a vyvážené frázovanie je bránou k totálnemu dobytiu diváckych sŕdc. V klavírnej kombinácii by sme jednotlivé pasáže Tiersenových melódií mohli prirovnať k morskej hladine, ktorá sa pod vplyvom napádajúcich častíc vlní neustále odlišným spôsobom, ktorá stvárňuje každú sekundu odlišný druh impulzu a napĺňa po každé odlišné očakávania. Pri kvalitatívnom frázovaní z pozície huslistu a vhodnom doplnení v klavírnom znázornení nachádza melódia v jednotlivých úsekoch zvučný pôvab. Spontánnosť, prirodzenosť a citovosť sú prízračné pre jej osobnú vizáž. Kritérium relatívnej jednoduchosti po technickej stránke je teda prerážané zložitosťou v oblasti cítenia a pochopenia toho, čo si pýta divácke srdce.
 
Na rozdiel od barokovej ozdobnosti či klasicistickej presnosti, hudobná taktika príznačná pre diela ako La Dispute, Valse d ´Amélie aleboComptine d´ un autre été, spočíva najmä v narábaní so silou zvuku. Harmónia a dynamika sa teda povyšujú nad samotnú precíznosť zavesenú na rytmike a tempe. Ide o pútavý výtvor aktuálnej epochy, ktorý sa dotýka mnohých umeleckých duší a sŕdc.